Patiënten en zorgverleners positief over de nieuwe werkwijze van opticiens in samenwerking met Optometric Leisure Association.

Patiënten, huisartsen en oogartsen zijn positief over de nieuwe werkwijze van opticiens die de samenwerking zijn aangegaan met Optometric Leisure Association. Zo worden de volgende punten uit onze enquête door heel het land erkend en als positief beoordeeld:

* De deskundigheid van de optometrist
* Gerichte verwijzing naar tweede lijn
* Korte lijnen
* Snel en toegankelijk

Het meest trots zijn wij op de toename in werkplezier, die ontstaat bij onze klanten door de uitbreiding op het bestaande dienstenpakket.

‘Het is fijn om dieper in te gaan op de gezondheid van de ogen van mijn klanten, hierdoor heb ik weer iets nieuws te vertellen’

You may also like

Leave a comment