Wij gaan voor verantwoorde en adequate zorg bij maculadegeneratie.

Jaarlijks wordt bij 14.000 Nederlanders van 55 jaar en ouder leeftijdsgebonden maculaire degeneratie vastgesteld en door de vergrijzing neemt dit aantal toe. Volgens het National Institute of Health Care zijn er veel voordelen voor patiënten, zoals leefstijladviezen en snellere verwijzingen.

Het rapport van het Institute for Healthcare Research, “Improving Signaling Macular Degeneration”, bevat verschillende verbeteringsprotocollen voor het bieden van passende zorg voor mensen met de oogziekte macula degeneratie. Naast een snellere diagnose en behandeling, benadrukt het rapport de preventie of verergering van maculaire degeneratie door middel van aanbevelingen voor levensstijl. Patiënteninformatie moet mensen informeren over het verband tussen macula degeneratie en roken, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding en verminderde lichamelijke activiteit, en hen helpen om hun levensstijl aan te passen. Het Zorginstituut werkt nauw samen met patiëntenverenigingen, oogartsen, huisartsen, optometristen, physician assistants, revalidatieartsen, apothekers, verpleegkundigen en zorgverzekeraars om verbeterrapporten en verbeterprotocollen op te stellen.

Lange wachtlijsten en laat doorverwijzen

Volgens het Zorginstituut kunnen oogaandoeningen in een vroeg stadium worden opgespoord en kunnen onze optometristen daarbij helpen. Helaas worden vroege tekenen van de ziekte niet altijd herkend door zorgverleners. Daarom krijgen patiënten vaak geen dringende indicaties voor maculaire degeneratie. Wachtlijsten van ziekenhuizen kunnen voor verdere vertragingen zorgen. Daarom lopen patiënten het risico op verdere verslechtering van het gezichtsvermogen voordat een diagnose wordt gesteld en de behandeling wordt gestart. Uit het rapport blijkt ook dat de aanpak van elk ziekenhuis anders kan zijn. Er zijn soms onnodige diagnoses, schrijft het Zorginstituut, en er zijn verschillen in behandeling, vooral in de keuze van medicijnen en hoe vaak en hoe vaak patiënten injecties krijgen.

Samen voor passende zorg

Kennisuitwisseling tussen zorgverleners moet leiden tot betere richtlijnen, zodat oogaandoeningen sneller kunnen worden gesignaleerd en verwijzingen eerder kunnen plaatsvinden. Oogartsen gaan duidelijker (in hun richtlijnen) bepalen welke diagnostiek wanneer nodig is en bekijken hoe het traject van diagnose naar behandeling anders kan worden ingericht om wachttijden te verkorten. Daarnaast hopen oogartsen bestaande verschillen in voorschriften en injectables te onderzoeken om de behandelresultaten verder te verbeteren. Patiëntenvoorlichting en gezamenlijke besluitvorming moeten ervoor zorgen dat passende zorg aan patiënten kan worden verleend. Er komt meer aandacht voor begeleiding en herstel. Alle verbeterprotocollen worden nu ontwikkeld door de betrokken zorgverleners en patiëntenverenigingen. Zorginstituut bewaakt de voortgang.

Bewustwording vergroten

Door een vergrijzende bevolking zal het aantal mensen met maculaire degeneratie toenemen. Bewustwording is belangrijk voor mensen met maculaire degeneratie om te begrijpen dat dit een ernstige oogaandoening is die zelfs een enorme impact op het leven kan hebben. Naast het feit dat we ouder worden, willen mensen ook zo lang mogelijk de regie over hun leven in handen hebben. Maculadegeneratie voorkomen door een gezonde levensstijl is natuurlijk het beste, en wanneer MD optreedt, is een snelle behandeling essentieel. Onze optometristen kunnen uitstekende ondersteuning bieden bij de eerstelijns oogzorg, zoals het geven van voorlichting en het diagnosticeren van patiënten met maculaire degeneratie. Onder andere het tijdig doorverwijzen van patiënten met leeftijdsgebonden maculaire degeneratie middels verwijsafspraken”.

You may also like

Leave a comment